Zielsregressie 

Sefos

Regressie therapie

Zielsregressie

Therapeut

Onderzoek

Artikelen

Links

Tarieven

ContactWat is Zielsregressie

Zielsregressie is een reis, naar het leven tussen de aardse levens. Tijdens deze reis zal je vele antwoorden en een beter beeld krijgen van wie jij bent, wat jouw levensplan is, wat je talenten en mogelijkheden zijn en waar jij bent in jouw ontwikkeling. Je angst voor de dood zal verdwijnen en je zult een diepe innerlijke verbondenheid gaan voelen met jouw eigen ziel en jouw plaats binnen het grote geheel. Dit maakt dat ‘Regressies naar Zielsherinneringen’ bijzondere regressies zijn die een zeer positieve en krachtige, transformerende werking hebben (Zie ook de website van Zielsregressie) .

 

Tijden een Zielsregressie kom je in een omgeving waar tijd niet bestaat en je bent daarom ook in staat om verschillende levens te bekijken en een rode draad hierin te ontdekken. Je ontmoet niet alleen je Gids, maar ook je Zielengroep. Hier worden soms zielen herkend, die je in dět leven kent of  gekend hebt.

 

Tijdens de Zielsregressie is vaak één van de hoogtepunten een bezoek bij de Raad van Wijzen. Deze ontwikkelde Zielen kunnen jou antwoord geven op alle vragen die je hebt.

Vragen over de toekomst vragen komen meestal niet aan bod. De toekomst is open en hangt af van je keuzes die jij in dit leven maakt.

Een ander aspect aan de andere zijde is dat er nooit geoordeeld wordt! Daarentegen is over het algemeen veel humor aanwezig. Het komt voor, dat de Zielsreiziger in lachen uitbarst tijdens de sessie.

 

Vragen stellen:

Een belangrijk aspect, bij het maken van een reis naar het tussenbestaan, is dat de reiziger zoveel mogelijk van zijn/haar overtuigingen zou moeten loslaten. Deze overtuigingen/oordelen kunnen verhinderen om datgene te ervaren, wat er ís, en niet wat men dénkt dat er zou moeten zijn.

De Raad van Wijzen staat open voor alle mogelijke en 'onmogelijke' vragen. hierbij beperkt door de fantasie van de vrager. Je moet je bewust van zijn dat eigen overtuigingen, aannames, projecties en oordelen je belemmeren om een open blik te hebben.

In deze grenzeloze omgeving kunnen begrensde gedachten je belemmeren.

 

Trance:

Om deze reis te kunnen maken, is een diepere trance nodig, dan gebruikelijk is bij een Reďncarnatie Therapie. Dit maakt, dat een Zielsregressie wel tot 5 uur kan duren (ofschoon de reiziger dit niet als 5 uur zal ervaren).

 

Andere mogelijke verkenningen die je zou kunnen maken:

 

'De Bibliotheek'.

Hier kan men iets onderzoeken over b.v. vorige levens of over bepaalde thema's. Men kan dat doen als observator of als deelnemer.

 

Onderzoek van vorige levens op aarde.

Hierbij kun je denken aan het zoeken van de rode draad in vorige levens.

Soms is dit ook al aan de orde geweest bij het bezoek aan de Raad van Wijzen.

 

Selectie van levens en lichamen.

Wanneer bewust gekozen wordt voor een incarnatie, kun je hier bekijken welk lichaam en welk leven het beste dient om je doel(en) te bereiken. Je doet dat vaak niet alleen, maar je kunt hulp krijgen van andere zielen.

 

Oorsprong van het leven.

Sommigen zijn benieuwd naar oorsprong van het leven. Het is begrijpelijk dat de ervaring die je daar krijgt, een metafoor is. Want je leeft nu op aarde, met de beperkingen van onze menselijke hersenen, om datgene te ervaren wat in die hogere dimensies tot je komt.

 

Andere gebieden.

Er kunnen nog velen andere verkenningen plaats vinden. Niet iedereen volgt het zelfde patroon.  Laat je verrassen!

 

De Huiswerkbrief helpt je om de vragen te formuleren en geeft nog wat praktische informatie.