Onderzoek 

Sefos

Regressie therapie

Zielsregressie

Therapeut

Onderzoek

Artikelen

Links

Tarieven

ContactOm een onderzoek te doen naar wie we zijn is mijn insteek om te kijken naar de uitzonderingen. De uitdrukking is niet voor niets: de uitzonderingen bevestigen de regel. Bij bestudering van de grote gemene deler komen overtuigingen algauw om de hoek kijken. Om het Zelf te leren kennen moeten namelijk ook de z.g. uitzonderingen passen in de beschrijving. In de medische wetenschap wordt een 'afwijking' meestal als ziekte beoordeelt en het moge duidelijk zijn dat ik daar niet mee eens ben. 'Afwijkingen' moeten in het model passen, anders is het model niet volledig. Het bewijst alleen dat de aannames van de medische wetenschap niet helemaal juist of op zijn minst niet volledig zijn.

Mijn uitgangspunt is dat een mens een tweeledige identiteit heeft. Zoals het licht zowel een deeltjes- als golf-karakter heeft, zo bestaat de mens uit een lichamelijk- als ook een energetisch deel. Beide delen hebben een interactie op elkaar. Op aarde kan de een niet zonder de ander. Een 'defect' op het energetische deel heeft een invloed op het lichamelijke en vv.

Om een beeld te krijgen van de aard van wie we zijn is het zinvol omdat van verschillende kanten bekijken. Onderstaand figuur laat zien welke invalshoeken ik in mijn onderzoek wil betrekken.

Elk van de onderdelen laten een glimp zien van wie we zijn (de kern), ik ga er vanuit dat het totaalbeeld meer duidelijkheid geeft.